Autortiesības un saistību atruna

AUTORTIESĪBAS

Autortiesības uz HappyWhispers.lv saturu pieder lapas veidotājiem. Ja autortiesības uz attēliem vai citiem publicētajiem materiāliem pieder trešajām personām, tas ir atbilstoši norādīts.

Ja vēlaties izmantot HappyWhispers.lv publicētos materiālus, aicinām sazināties ar mums. Pārpublicētajai informācijai jābūt precīzai, atsaucoties uz HappyWhispers.lv kā informācijas avotu. Ja lietotājs ir pārveidojis informāciju, tas atbilstoši jānorāda.

SAISTĪBU ATRUNA

Šī lapa ir veidota, balstoties uz personisko pieredzi, lai iedvesmotu lasītājus veselīgākam dzīvesveidam. Par informācijas precizitāti atbild konkrētā ieraksta autors.

Lapā publicētie materiāli ir vispārēja informācija un nav uzskatāmi par profesionāliem ieteikumiem. Veselības problēmu gadījumā, precīzas diagnozes un atbilstošākās ārstēšanas noteikšanai, kā arī pirms jebkuras jaunas veselības vai pašsajūtas uzlabošanas procedūras vai ieteikuma izmēģināšanas, iesakām konsultēties ar atbilstošu speciālistu. HappyWhispers.lv neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādām sekām, kas tiešā vai netiešā veidā varētu būt radušās no lasītāju rīcības, kas veikta, balstoties uz lapā atrodamajiem materiāliem.

Dažkārt publikācijas ietver saites uz ārējām interneta lapām, kuru saturu mēs nevaram kontrolēt un par kurām neuzņemamies nekādu atbildību.

DATU PRIVĀTUMS

HappyWhispers.lv apņemas nodrošināt lietotāju privātumu. Personas dati, kas iegūti, izmantojot lapā atrodamās saziņas un jaunumu saņemšanas veidlapas, netiek izpausti trešajām pusēm.

SAZIŅA

Aicinām lasītājus izteikt savu viedokli, rakstot komentārus un iesaistoties diskusijās, ievērojot morāles un pieklājības normas. Saglabājam tiesības dzēst un cenzēt neētiskus, personas cieņu vai privātās intereses aizskarošus komentārus un citu lietotāju pievienotu saturu, kā arī nesaskaņotu reklāmu.

Lai sazinātos ar mums, lūdzu, izmantojiet saziņas veidlapu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *