AUTORTIESĪBAS

Autortiesības uz HappyWhispers.lv saturu pieder tīmekļvietnes veidotājai Līgai Andžānei. Ja autortiesības uz attēliem vai citiem publicētajiem materiāliem pieder trešajām personām, tas ir atbilstoši norādīts.

Ja vēlies izmantot HappyWhispers.lv publicētos materiālus, sazinies ar vietnes autori. Pārpublicētajai informācijai jābūt precīzai, atsaucoties uz dzīvesstila blogu HappyWhispers.lv kā informācijas avotu. Ja informācija ir pārveidota, tas atbilstoši jānorāda.

SAISTĪBU ATRUNA

Šī tīmekļvietne ir veidota, balstoties uz personisko pieredzi, lai iedvesmotu veselīgākam un apzinātākam dzīvesveidam. Par informācijas precizitāti atbild konkrētā ieraksta autors un/vai piesaistītie speciālisti.

Veselības problēmu gadījumā, precīzas diagnozes un atbilstošākās ārstēšanas noteikšanai, kā arī pirms jebkuras jaunas veselības vai pašsajūtas uzlabošanas procedūras vai ieteikuma izmēģināšanas, ieteicams konsultēties ar atbilstošu speciālistu. HappyWhispers.lv neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādām sekām, kas tiešā vai netiešā veidā varētu būt radušās no lasītāja rīcības, kas veikta, balstoties uz vietnē atrodamajiem materiāliem.

Dažkārt publikācijas ietver saites uz ārējām interneta lapām, kuru saturu lapas autore nevar kontrolēt un par kurām neuzņemas nekādu atbildību.

DATU PRIVĀTUMS

HappyWhispers.lv apņemas nodrošināt lietotāju privātumu. Personas dati, kas iegūti, izmantojot lapā atrodamās saziņas un jaunumu saņemšanas veidlapas, netiek izpausti trešajām pusēm. Arī tad, ja jaunumu izsūtne satur informāciju par trešo pusi, saņēmēju dati netiek izpausti trešajām pusēm.  

SAZIŅA

Izsakot savu viedokli, rakstot komentārus un iesaistoties diskusijās, aicinām ievērot morāles un pieklājības normas. Lapas autore saglabā tiesības dzēst un cenzēt neētiskus, personas cieņu vai privātās intereses aizskarošus komentārus un citu lietotāju pievienotu saturu, kā arī nesaskaņotu reklāmu.